Do kostela opět se šesti “R”

Od 26.11. 2021 byl vyhlášen na území naší republiky nouzový stav. Pro shromáždění – (zde se řadí i bohoslužby) – zůstává stávající stav: “koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, a musí používat ochranu dýchacích cest. (respirátor)”

PROSÍME O JEJICH DODRŽOVÁNÍ!