Kurz Katecheze Dobrého Pastýře

Pro katechetky, rodiče a prarodiče, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti náboženské výchovy dětí. Obsahem bude seznámení se s konceptem náboženské výchovy, jejímiž pilíři jsou Písmo a liturgie a vychází z pedagogiky Marie Montessori. Lektorky ThLic. Ing. Marie Zimmermanová, Th.D a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.

Místo konání:
Divadelní 3242/6, Zlín.

Termíny:
16. – 17. 10. 2021 – 2. část kurzu

Cena 1.500,-Kč

Přihlašovat se můžete zde: