Malá statistika r. 2021

Křty – 19 , Svatby – 5, Pohřby – 23, První svaté přijímání – společně 15 dětí, 1 dítě individuálně při křtu

Svátost pomazání nemocných se udělovala po domech na podzim 5. 11. a 3. 12. – 19 lidí. V kostele na svátek Panny Marie Lurdské 10. 2. ji přijalo 40 lidí.

V náboženství učíme ve školním roce 2021/2022 celkem: 61 dětí:
V 1. třídě – 7 dětí, 2. třídě – 15 dětí, 3. třídě – 8 dětí, 4. a 5. třídě – 18 dětí, na druhém stupni – 13 dětí