Opatření k zamezení šíření SARS-CoV-2 (Covid-19)

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob.

Dále platí povinnost používat dezinfekci, která musí být umístěna u vchodu do každého sektoru kostela (Hlavní vstup, sakristie, kůr)