Opatření od 23. listopadu 2020

  • Od pondělí 23. listopadu jsou bohoslužby povolené s účastí max. 20 osob.
  • Každý den od 15:00 do 15:30, pokud to půjde, bude kostel otevřený pro krátkou adoraci.
  • Povinnost účasti na nedělní mši sv. bude splněna jejím sledováním přes sdělovací prostředky.
  • Otec arcibiskup nás vybízí k modlitbě růžence na ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se můžeme při modlitbě třeba každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Děkuji za pochopení

P. Jiří Doležel