Poutní zájezd do Želivi

V sobotu 20. srpna jste zváni vydat se po stopách P. Antonína Šuránka při příležitosti 120 let od jeho narození a 40 let od úmrtí, a to do míst jeho internace v želivském klášteře. Tento historický premonstrátský klášter je významný svou barokní přestavbou projektovanou českým barokním architektem Janem Blažejem Santinim. Čeká nás komentovaná prohlídka kláštera, zámku a dalších míst, která bude zdarma. Shlédneme hraný dokument ze života Jan Blažeje Santiniho v chrámu Panny Marie, kde budeme slavit i vlastní mši svatou. Součástí kláštera je i jeho vlastní pivovar a restaurace. Více informacích k programu zájezdu najdete na plakátku, který se tvoří. Přihlašovat se můžete u paní Marie Šimečkové nebo Boženy Lungové. Odjezd od obecního úřadu v 6:30 hod. a návrat kolem 20. hodiny. Cena při plně obsazeném autobusu na dopravu vychází 450 Kč. Pro rodiny s více dětmi bude individuální sleva na dítě 100 Kč.