Příprava na biřmování mladých

Co se týká biřmování mladých, tak ti se mohou začít osobně přihlašovat a to formou osobního pohovoru na faře do 31. října.
Na osobní pohovor si připravte několik bodů, o kterých budeme mluvit: už nyní si zvolte svého biřmovacího patrona – na jeho jméno a něco o něm se vás zeptám. Váš patron vás bude svou přímluvou provázet během přípravy a poté celý život. Zkuste už začít hledat svého budoucího biřmovacího kmotra, který se také již za vás začne modlit, ať příprava probíhá požehnaně. Zeptám se vás dále, co očekáváte od života a jak jste na tom s vírou, modlitbou, chozením do kostela, v čem máte pochybnosti a k čemu máte výhrady. Ať mluvíme otevřeně a řešíme následně na přípravě věci, které jsou nyní pro vás důležité. Zkuste se už předem zamyslet, jak byste si představovali svůj duchovní život. Jak vidíte naši farnost a jak byste se chtěli ve farnosti angažovat; protože po biřmování dostanete do rukou postupně otěže života i farnosti, aby to bylo živé a radostné společenství. Pokud je také něco, za co byste se chtěli případně s knězem pomodlit, řekněte to. Termín schůzky si domluvte osobně raději předem, těším se na vás. Co se týká formy, přípravy a času biřmování, to nechme na Duchu Svatém a svěřme toto dílo jeho vedení.

o. Radek