Pro rodiče a děti, jdoucí letos k 1. sv. přijímání

Příprava na první svaté přijímání 2023

Milí rodiče, vyhraďte si, prosím, čas na osobní přípravu vás i dětí k prvnímu svatému přijímání. První setkání začne v neděli 23. dubna.

Přípravy budou bývat o nedělích vždy v 16 hod., kromě neděle 7.5. V kostele bude probíhat příprava vás rodičů a současně na faře příprava dětí, kterou povedou katecheté. Pokud bude dítě nemocné, je třeba, aby rodič taktéž přišel a přípravu mu vykonal poté sám doma.

Bezprostředně před prvním svatým přijímáním proběhne od pátku večera 2. 6. do sobotního večera 3. 6. duchovní obnova pro děti s přespáním dětí na faře (zde prosím dva dobrovolníky – nejlépe tatínky z řad rodičů k zajištění hlídání dětí během obnovy a další k přípravě strav, třeba někdo z kmotrů). Duchovní obnova bude vrcholit slavností první svaté zpovědi dětí, na kterou by rodiče měli být také přítomni. Zpověď rodičů bude v běžných časech, kdy se zpovídá.

Katecheze s rodiči jako bezprostřední příprava první zpověď a první přijímání:

23. 4. (neděle) – 16 hod. – Světlo a bílé šaty – katecheze o křtu

30. 4. (neděle) – 16. hod. – Pravý vinný keř

14. 5. (neděle) – 16 hod. – Nalezení ovce a nalezení mince

21. 5. (neděle) – 16 hod. – Milosrdný Otec

28. 5. (sobota) – 16 hod. – Neužitečný služebník

Víkendová duchovní obnova dětí na faře 2. 6. – 3. 6. (pá – so)

Pátek – 19 hod. – 1 katecheze – Eucharistická přítomnost Dobrého Pastýře

Sobota – 10 hod. -2. katecheze – Počátky slavení Eucharistie

Sobota – 14 hod. – 3. katecheze – O svátosti smíření

Sobota – 1. svatá zpověď – 17 hod. (slavnost, kterou děti prožijí i s rodiči)

4. 6. neděle – 10:00 – První svaté přijímání

Prosím rodiče, aby se s dětmi také účastnili nedělních mší svatých a aby se s dětmi denně večer modlili a tím děti naučili základním modlitbám, ale také vlastními slovy formulovanou modlitbu.