Prosebná pouť na Velehrad za obnovu rodin a nová kněžská povolání

V sobotu 8. října se koná děkanátní prosebná pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehrad.
Přihlašujte se paní Lungové. Je možné se zúčastnit i pěší verze této poutě ze Starého Města na Velehrad po růžencové stezce.
Podrobnější info na plakátku