Farní schólička

Scholička se schází každý pátek ve farním centru v 16:30 hod. pod vedením Julie Křižkové. Chtěl bych povzbudit maminky, můžete dovést děvčata ke zpěvu.