Pastorační rada

Ve čtvrtek 28. října po večerní mši sv. v 18:30 hod. se koná setkání pastorační rady na faře.
Prosím členy pastorační rady, aby si již tuto neděli vzali v zákristii domů letáky s informacemi o Synodní cestě a seznámili se s návrhy Svatého Otce.