říjen / 2020

HODOVÉ PASTORAČNÍ NOVINY

Dobrý den milí farníci

Vacenovské hody, budou dnes, v neděli 4. října 2020, slavit 70. výročí. Farní kronika zachycuje události slavnostního posvěcení kostela v neděli 5. října 1930 – 90. výročí. Do roku 1950 se v naší farnosti slavily hody v neděli po slavnosti Všech svatých spolu s Miloticemi, i když Vacenovice již byly vyfařeny. Proto P. Rudolf Matěna (náš duch. správce) rozhodl, aby se hody slavily na památku posvěcení kostela. Při oběti mše sv. v 10:30 hod. projevíme lásku a vděčnost našim předkům za jejich obětavost, nadšení a víru, se kterou budovali kostel.
Sváteční bohoslužbu svou účastí obohatí i kněz – bratr otce Jiřího. I přes „koronavirové “omezení se můžeme těšit na hodové díkůvzdání! 
Součástí slavnosti bude veřejné poděkování důvěrnici Matice Svatoantonínské paní Ludmile Mikulčíkové za její 20-ti letou službu.
I v dalších letech chceme za celou farnost děkovat všem, kdo se zasloužili o povznesení duchovního života celé obce.

Připomínka 70. výročí likvidace řeholních komunit

V neděli 27. září byla v 10:00 hod. v našem kostele obětována mše svatá za Sr. Marií Dobromilu Annu Šťastnou (1927 – 2019) z kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a ostatní vacenovské řeholní sestry, které byly vystaveny tlaku internace a zrušení slibů. Bezpečnostní složky komunistického režimu se v noci z 27. na 28. září 1950 zaměřily na ženské řády a kongregace a jejich členky násilím po celé republice přemístily na těžké práce. Chceme Bohu děkovat za jejich odvahu a prosit za obnovu zasvěceného života v obci. Připomínáme, že životopis Sr. Dobromily, který zachycuje i tyto tragické události, byl zveřejněn ve dvou číslech Vacenovického zpravodaje v roce 2013.

Poděkování za dar úrody

Hrubá nedělní mše sv. 13. září byla díkůvzdáním, že skrze dary chleba a životodárných plodin můžeme zažívat dobrotu, moudrost a lásku Boží. Děkujeme všem, kdo se podíleli na pěkné výzdobě kostela z plodů země a krojovaným zástupcům farnosti za přinášení obětních darů: symbolů žní (věnec, chleba) a vinobraní.

Poutní výlet do Štarnova,

který proběhl 4. 9. 2020,
byl pro zúčastněné farníky obohacením jejich duchovního života.
Náš rodák P. Rajmund Bábík se stal zdrojem přátelství slovácké a hanácké farnosti.
Členové Pastorační rady uvažují v příštím roce, (věřme, že již bez zdravotních omezení – covid 19) o organizaci podobné pouti např. do Tasovic, nebo do některého zahraničního poutního místa.
Prosíme farníky, aby se nám v případě zájmu přihlásili se svými nápady.
Děkujeme.

Naše dětská Scholička

zahájila s novým školním rokem opět svůj hudební doprovod při pátečních dětských mších svatých.
Svoláváme do sborečku nové dětské hlasy! Nebojte se, a zapojte se do radostné oslavy Boží!
Jste vítaní v pěkném prostředí Farního centra každý pátek v 17:00 hod.
Za obětavé a trpělivé vedení Scholičky moc děkujeme sestrám Křižkovým.

Neuskutečněná beseda/přednáška

Je nám líto, že se 27. září z důvodu koronaviru neuskutečnila chystaná přednáška k 90. výročí posvěcení kostela. Věříme, že se do konce roku omezí zdravotní opatření a sejdeme se k přátelské besedě v nejbližším možném náhradním termínu.

Investiční akce + podněty k jednání od farníků

Jak jsme se již zmínili v minulém výtisku, jednání o pořízení nových koberců do našeho kostela stále probíhá. Jelikož se jedná poměrně o velkou finanční investici, musíme případné další plánované investiční akce odsunout na pozdější dobu, protože naše finance nejsou neomezené a jako správný hospodář, musíme i my myslet na alespoň částečnou finanční rezervu do budoucích časů. Proto odsouváme pořízení nových laviček až na jaro. Nicméně se ale pokusíme přes zimní období zadat opravu těchto stávajících některému živnostníkovi, aby provedl jejich rekonstrukci. Jestli si někdo z Vás myslí, že by tuto rekonstrukci zvládl, a má chuť a čas jí uskutečnit, může se nám přihlásit, za což budeme moc vděčni. Pro takovéto řešení jsme se rozhodli po poslední nahlášené brigádě (2. září) na farní stodole, kde se sešli a pracovali 3 chlapi. Zřejmě i do budoucna budeme postupovat tímto způsobem, protože v naší obci jsou chlapi zřejmě hodně zaneprázdněni.
K dalšímu podnětu od farníka, aby se zrenovovalo topení, či pořídilo nové, se vyjádříme v některých budoucích PN, po důkladném prodebatování celé připomínky na pastorační a hlavně ekonomické radě.

Děkujeme za Vaši pozornost
a přejeme krásnou hodovou neděli

  • „Skvělého chlapa najdeš na každém rohu“ řekl Bůh.
    pak se zamyslel……..a udělal Zemi kulatou.
  • Když Tě někdo naštve, počítej do deseti.
    Až budeš u osmičky, jednu mu flákni……..nebude to čekat.
  • Chtěl bych žít ve světě, kde by komáři sáli místo krve tuk.
  • Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: „Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“ Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká :“Pane, děkuji Ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty…..