Galerie

Sem budeme umísťovat fotomateriál a obrazové prezentace, související s naší farností.
Budete-li chtít, můžete nám na adresu galerie@farnostvacenovice.cz zasílat Vámi pořízené fotografie či videa z farních akcí apod. Nejlépe přes Úschovnu.