Příprava na biřmování mladých

Co se týká biřmování mladých, tak ti se mohou začít osobně přihlašovat a to formou osobního pohovoru na faře do 31. října.Na osobní pohovor si připravte několik bodů, o kterých budeme mluvit: už nyní si zvolte svého biřmovacího patrona – na jeho jméno a něco o něm se vás zeptám. Váš patron vás bude svou …
Pokračovat ve čtení Příprava na biřmování mladých

Služba kostelníků

V případě mimořádné mše svatební nebo pohřební je třeba, aby se snoubenci či pozůstalí spojili s konkrétním kostelníkem a službu si domluvili osobně/individuálně.Výjimečně je možné toto provést cestou duchovního otce Radka. Kostelníci, na které se můžete obracet ve věci pohřbů jsou: Petr Ingr (501) Ludmila Uherková (529) + Marie Ingrová (501) Jan Šťastný (490) Další kostelníci …
Pokračovat ve čtení Služba kostelníků

Kurz Katecheze Dobrého Pastýře

Pro katechetky, rodiče a prarodiče, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti náboženské výchovy dětí. Obsahem bude seznámení se s konceptem náboženské výchovy, jejímiž pilíři jsou Písmo a liturgie a vychází z pedagogiky Marie Montessori. Lektorky ThLic. Ing. Marie Zimmermanová, Th.D a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D. Místo konání:Divadelní 3242/6, Zlín. Termíny:16. – 17. 10. 2021 – 2. část …
Pokračovat ve čtení Kurz Katecheze Dobrého Pastýře

Mše sv. online

Sledování mše sv. v televizi a na sociálních sítích je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Pro ostatní ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. Web „Mše svaté online“ má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať …
Pokračovat ve čtení Mše sv. online

Arcibiskup Jan: Modlitba Hospodine…

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a …
Pokračovat ve čtení Arcibiskup Jan: Modlitba Hospodine…