Mše sv. online

Web „Mše svaté online“ má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.Časy konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe.

Omezení počtu účastníků

Na základě nařízení Vlády ČR od 22. června platí tato nová opatření: Při bohoslužbě musí být dodržována následující pravidla: bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 1 000 osob, účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí …
Pokračovat ve čtení Omezení počtu účastníků

Arcibiskup Jan: Modlitba Hospodine…

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a …
Pokračovat ve čtení Arcibiskup Jan: Modlitba Hospodine…