Adventní duchovní obnova s P. Mariánem Pospěchou v sobotu 10. 12. 2022

8:00 první přednáška – farní centrum 9:30 druhá přednáška – farní centrum 11.00 beseda s otcem Mariánem – farní centrum 11:30 modlitba svatého růžence – kostel 12:00 mše svatá – kostel Mezi přednáškami bude v kostele výstav Eucharistie a možnost ke ztišení (v kostele se bude topit).  Zpovědi budou od 11 do 12.

Volby do pastorační rady

Dnes (20. 11.) jste při bohoslužbách dostali lístky, na které doplňte návrhy na sestavení kandidátky. Lístky si vezměte domů a doneste vyplněné do kostela nejpozději v neděli 27. 11. Z nich volební komise sestaví kandidátku. Volby samotné proběhnou v neděli 11. 12. po obou mších svatých. Volit může každý pokřtěný katolík mající trvalé bydliště v naší farnosti starší …
Pokračovat ve čtení Volby do pastorační rady

Informace z pastorační rady

Proběhnou volby do nové pastorační rady – mandát stávající rady je do 9. 12. 2022. Do volební komise se přihlásili Pavel Svitko, Eva Blahová a Marie Chvátalová; termín voleb bude vyhlášen se 14-ti denním předstihem. Na roráty v době adventní se nyní nacvičují písně z kancionálu a to každou neděli po nešporách na faře. Kdo by …
Pokračovat ve čtení Informace z pastorační rady

Misijní Klubko Srdíčko

Misijní Klubko Srdíčko zve všechny děti – malé i větší – i jejich rodiče a prarodiče a vůbec všechny, kdo by se chtěli zapojit do přípravy výrobků, které se budou nabízet na Adventním misijním jarmarku na 2. neděli adventní, na Misijní dílničku. Ta se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 v 15:00 hodin na farním centru. Přijďte, …
Pokračovat ve čtení Misijní Klubko Srdíčko

Služba kostelníků

V případě mimořádné mše svatební nebo pohřební je třeba, aby se snoubenci či pozůstalí spojili s konkrétním kostelníkem a službu si domluvili osobně/individuálně.Výjimečně je možné toto provést cestou duchovního otce Radka. Kostelníci, na které se můžete obracet ve věci pohřbů jsou: Petr Ingr (501) Ludmila Uherková (529) + Marie Ingrová (501) Jan Šťastný (490) Další kostelníci …
Pokračovat ve čtení Služba kostelníků

Mše sv. online

Sledování mše sv. v televizi a na sociálních sítích je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Pro ostatní ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. Web „Mše svaté online“ má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať …
Pokračovat ve čtení Mše sv. online