Opatření od 23. listopadu 2020

Od pondělí 23. listopadu jsou bohoslužby povolené s účastí max. 20 osob. Každý den od 15:00 do 15:30, pokud to půjde, bude kostel otevřený pro krátkou adoraci. Povinnost účasti na nedělní mši sv. bude splněna jejím sledováním přes sdělovací prostředky. Otec arcibiskup nás vybízí k modlitbě růžence na ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se můžeme …
Pokračovat ve čtení Opatření od 23. listopadu 2020

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,všichni cítíme, jak silněpandemie koronaviruovlivnila náš život. Mnozí zvás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. Svládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři.Vás jsme vyzvali kintenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště kmodlitbám vrodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer …
Pokračovat ve čtení Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto věc mohou být …
Pokračovat ve čtení Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

„Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Možnosti jsou následující: • Když se věřící při návštěvě hřbitova pomodlí za zemřelé. Tato možnost platí od 1. do 8. listopadu (v ČR už od 25.10.) a dalších 8 dní dle vlastní …
Pokračovat ve čtení „Dušičkové“ odpustky letos po celý listopad

Mše sv. online

Web „Mše svaté online“ má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.Časy konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe.