Den pro rodiny

V sobotu 27. srpna společenství Modliteb matek ve spolupráci s Řk farností Vacenovice zve rodiny i všechny na “Den pro rodiny” na farní zahradu, kde od 16-ti hod. děti čekají soutěže, dospělé společné sdílení, a všechny opékání špekáčků.Z organizačních důvodů organizátoři prosí, aby si každý přinesl špekáčky a pečivo každý sám. Pití, kečup a hořčice zajištěny.

Poutní zájezd do Želivi

V sobotu 20. srpna jste zváni vydat se po stopách P. Antonína Šuránka při příležitosti 120 let od jeho narození a 40 let od úmrtí, a to do míst jeho internace v želivském klášteře. Tento historický premonstrátský klášter je významný svou barokní přestavbou projektovanou českým barokním architektem Janem Blažejem Santinim. Čeká nás komentovaná prohlídka kláštera, zámku a dalších …
Pokračovat ve čtení Poutní zájezd do Želivi

Pastorační plán farnosti – prosinec 2021 a leden 2022

Vzhledem k aktuálně vyhlášenému nouzovému stavu a dalšímu nepříznivému vývoji pandemické situace se níže naplánované aktivity (5. 12. Koncert smíšeného sboru z Val. Klobouk, 19. 12. Adventní koncert Mužského sboru z Vacenovic, v předvánočním týdnu Zpívání žáků ZŠ koled v kostele a 15. 1. 2022 Farní veselice) RUŠÍ! Neruší se snídaně pro děti po rorátech, protože se …
Pokračovat ve čtení Pastorační plán farnosti – prosinec 2021 a leden 2022

Služba kostelníků

V případě mimořádné mše svatební nebo pohřební je třeba, aby se snoubenci či pozůstalí spojili s konkrétním kostelníkem a službu si domluvili osobně/individuálně.Výjimečně je možné toto provést cestou duchovního otce Radka. Kostelníci, na které se můžete obracet ve věci pohřbů jsou: Petr Ingr (501) Ludmila Uherková (529) + Marie Ingrová (501) Jan Šťastný (490) Další kostelníci …
Pokračovat ve čtení Služba kostelníků

Mše sv. online

Sledování mše sv. v televizi a na sociálních sítích je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Pro ostatní ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. Web „Mše svaté online“ má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať …
Pokračovat ve čtení Mše sv. online