Výuka a rozvrh náboženství

  • začíná od třetího školního týdne od 18. 9. 2023
  • přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele na stolku s tiskovinami nebo v zákristii
  • odevzdání přihlášek do začátku školního roku v zákristii nebo na faře

Třída:Den a hodina:Vyučující:Místo:
1. třídaPondělí 11:50 hod.Mgr. Lucie Ingrovávýuka ve škole
2. třídaStředa
11:50 A
12:40 B
P. ThLic. Radek Sedlák, PhDučebna fary*
3. třídaPondělí 13:15 hod.P. ThLic. Radek Sedlák, PhDučebna fary*
4. třídaStředa
13:15 hod. (A)
14:05 hod. (B)
P. ThLic. Radek Sedlák, PhDučebna fary*
(pokud by bylo méně přihlášených,
tak platí pro všechny čas jako A)
5. třídaPondělí 14:05 hod.P. ThLic. Radek Sedlák, PhDučebna fary*
II. stupeň holkyStředa
17:30 hod.
P. ThLic. Radek Sedlák, PhD
Klára Křižková,
Julie Křižková,
Terezie Leskovanová,
Terezie Ingrová
farní centrum
II. stupeň kluciStředa 18:00 hod.P. ThLic. Radek Sedlák, PhDučebna fary*
střední školy + upPátek po mšiP. ThLic. Radek Sedlák, PhDučebna fary*

* děti na výuku mohou počkat ve školní družině, odkud budou přivedeny a nazpět po výuce odvedeny.
Pokud se děti už do družiny nebudou vracet, napište na začátku školního roku lístek, že jdou přímo z výuky na faře domů

Rozvrh v *.pdf zde: