Převážně nevážně…


Dobré a špatné zprávy pro faráře

 • Dobrá zpráva: Dnes jste v řece pokřtil sedm lidí.
  Špatná zpráva: Dva vám uplavali.
 • Dobrá zpráva: Ženské společenství ve farnosti odhlasovalo, že vám pošle blahopřáni.
  Špatná zpráva: Prošlo to 31 : 30.
 • Dobrá zpráva: Konečně jsem našel sbormistra, který má stejnou představu jako vy.
  Špatná zpráva: Sbor se vzbouřil.
 • Dobrá zpráva: Ženské farní volejbalové družstvo poprvé zvítězilo.
  Špatná zpráva: Zvítězilo nad mužským farním volejbalovým družstvem.
 • Dobrá zpráva: Účast na bohoslužbách v tomto měsíci strmě vzrostla.
  Špatná zpráva: Byl to měsíc, kdy jste byl na dovolené.
 • Dobrá zpráva: Farníci se konečně dohodli, že vám darují cestu do Svaté země.
  Špatná zpráva: Čekají, až vypukne další konflikt.
 • Dobrá zpráva: Váš nejhorlivější kritik definitivně opustil farnost.
  Špatná zpráva: Zvolili ho vaším novým biskupem.

Modlitby pro pohany a pokrytce

 • Ano, Hospodine, bližního svého jsem zkusil milovat. Rád bych se teď seznámil s Tvým dalším absurdním nápadem.
 • Tak dobře, Bože, slibuji, že budu milovat bližního svého, pokud se do toho nebudou počítat naši sousedi.
 • Nemám žádné rasové předsudky, Pane. Nesnesu vůbec nikoho.
 • Láska je trpělivá, dobrotivá, nezištná a naprosto nemožná.
 • Myslím, Pane, že kdybys udeřil na své nepřátele namísto toho, abys je pořád miloval, hnedle bys měl spoustu nových přátel.
 • Hospodine, vždy mnou otřásají těžké pochybnosti, zdali mi nasloucháš nebo jestli jsi už dávno odešel z pokoje.
 • Pane, vyslechl jsem argumentaci pátera Perkinse velmi pozorně a teď jím pohrdám víc než kdy jindy.
 • Nechám to na tobě, Pane. Mám prolomit své mlčení, nebo jeho lebku?
 • Všemohoucí, když mi ten maniak zezadu nabořil auto, já ho musel seřvat – jinak by tvrdil, že jsem to zavinil já.
 • Jsem rád, že jsem dal na tvou radu, Pane. Od té doby, co se zamyslím, než něco řeknu, jsou moje urážky prostě úžasné.
 • Máš pravdu, Hospodine, peníze nepřinášejí štěstí. Na druhou stranu se s nimi ta lidská mizérie dá docela dobře přežít.
 • Udělej ze mě úžasného boháče, Bože, a já Ti slibuji, že za Tebe odpovím na spoustu modliteb od jiných lidí.
 • Blahoslavení chudí, říkáš? Ne, Bože, opravdu nemůžu upřímně prohlásit, že bych si kdy všiml.
 • Z Ježíšova varování boháčům šla taková hrůza, Pane, že jsem se rozhodl věnovat velkou část svého jmění na vědecký výzkum zabývající se možnostmi miniaturizace velbloudů.
 • Hospodine, mé žádosti o finanční příspěvek by se daly popsat jako sobecké, ale aspoň si můžeš být jistý, že jsou upřímné.
 • Ano, jsem to já, Bože. Jak jsi uhádl, že jsem tak zoufalý?
 • Všemohoucí, snažně tě prosím, abys nebral mé problémy vážněji, než jsou zamýšleny.
 • Vím, co bych měl dělat, Hospodine, to není můj problém.
 • Mohl bys mi vysvětlit, Pane, čím to je, že jakmile si vyšetřím pár vzácných minut na tichou modlitbu, Ty mě nenecháš ani chvilku na pokoji?
 • Otče, vím, že odpovídáš na všechny mé modlitby, ale nemohl bys taky někdy říct ANO?
 • Jsem si vědom, že jsem odmítl Tvou naprosto odůvodněnou žádost, ale – kdo mě asi tenhle trik naučil?
 • Nebesa, Ty mě chceš tvrdit, že modlitební knížky lžou a že Ty nemáš rád lichotky?
 • Ve své vševědoucnosti jistě předem víš, co Ti budu povídat. A já, nádoba hříšná, zase vím, co Ty budeš muset říct mně. Bože, co kdybychom uzavřeli příměří a nechali si to oba pro sebe?
 • Králi králů, díky Ti za ženu a děti, ale já bych opravdu dal přednost rodině…
 • Svým způsobem mi, Pane, připomínáš mou ženu. Ta si taky pořád stěžuje, že ji nikdo nemiluje.
 • Ano, Bože, uznávám, že jsme se modlili, abys nás obdařil dětmi, ale to bylo předtím, než jsme nějaké měli.
 • Chlapík odvedle si chce vymodlit slejvák kvůli své zahrádce a já se modlím stejně přičinlivě o báječné slunečné počasí na partičku golfu – tak si to přeber, Bože.
 • Jsi úplně vedle, nebeský Otče, golf není moje náboženství – k němu mám DALEKO vřelejší vztah.
 • Ano, Pane, jsem smířen s nevyhnutelným, ale nemohl bys s tím něco dělat?
 • Samozřejmě, Tvá cesta je nejlepší, Bože, jen se po ní nedá chodit.
 • Teď, Hospodine, když se v mé duši po dlouhé noci rozednívá a dlouhá, předlouhá agónie je skoro u konce, chtěl bych se Tě laskavě na něco zeptat: “Kde jsi sakra byl?”
 • Všemocný Bože, nedívej se na svůj svět se všemi jeho hrůzami moc dlouho, ještě by se z Tebe stal ateista.
 • Dík za upozornění, že mě miluješ, Pane, protože to mi dodá odvahy, abych se nadále pídil po důkazech.
 • Otče, obdař mě velkou dávkou trpělivosti, abych to s Tebou mohl vydržet.
 • Miluji Tě, Hospodine, navzdory tomu, že Ty miluješ mě.
 • Šel jsem do sebe, Všemohoucí, ale po pár hodinách jsem beznadějně zabloudil.
 • Hospodine, dlouze jsem přemýšlel o utrpení v ohni, jež čeká na hříšníky v pekle, a úplně jsem ztratil vůli umřít.
 • Když se tak dívám, ó můj Stvořiteli, na ty miliardy a miliardy dalekých hvězd zářivě blikajících do noci, musím klesnout na kolena, úplně šokovaný takovým strašným plýtváním.
 • Proč by mi měl dělat těžkou hlavu bordel na tomto světě, Bože – ty jsi pan domácí.
 • Milovat své nepřátele mi nedělá potíže, to své přátele nemůžu vystát.
 • Ano, dal jsi mi svobodu, Pane, ale v tom jsi mi nedal na vybranou.
 • To, že jsi neviditelný, Bože, ještě neznamená, že do Tebe nevidím.
 • Hospodine, kdyby ses jenom poradil s námi, než jsi stvořil tenhle svět.
 • Pane, opravdu jsi musel nechat vyrábět lidské bytosti s vestavěným zastaráváním?
 • Potíž je v tom, Hospodine, že z náboženského hlediska jsou důkazy pro a proti Tvé existenci stejně přesvědčivé.
 • Pokaždé, když čtu Bibli, Bože, mám takový dojem, že jsi k stáru strašně vyzrál.
 • Jestli tohle je DOBRÁ ZPRÁVA, Hospodine, raději mi neříkej tu špatnou.
 • Zoufalství je jedna z nejlepších věcí, které mě kdy potkaly, Pane, protože teď už mě nemůže nic zklamat.
 • Ty jsi vševědoucí, Bože, a já jsem hloupý. 1. Ty jsi všemocný a já slabý. 2. Ty jsi věčný a já pominu. 3. Tak proč se sakra nestrefuješ do někoho vlastní velikosti?
 • Ach, Pane, to jsi mi nemohl prozradit, že na konci tunelu je jen další tunel?
 • Jaká ironie, Hospodine, že po tom všem mi pošleš šťastnou smrt.
 • Hospodine, Tvá brožurka o ráji mě velmi zaujala, zatím ale nemyslím, že bych snesl tu cestu.
 • Vím, že o Posledním soudu vstanu z mrtvých, ó Bože. Teď zrovna by mi ale docela stačil balíček první pomoci.

Z anglického originálu Prayers for pagans and hypocrites
vybral a přeložil Viktor Janiš


Z oznámení ve farních věstnících

Podle skutečnosti z knížky Farářské vtipy od Diego Goso:

 • Pro ty z vás, kdo mají děti a neví o tom, máme dětský koutek!
 • Příští neděli bude mít náš kazatel rozlučkové kázání a sbor pak zazpívá Jásejme radostí!
 • V pátek večer v sedm hodin zahrají děti z oratoře Shakespearova Hamleta. Zveme farníky k účasti na této tragédii.
 • V kostele byl nainstalován nový zesilovací systém. Je to dar jednoho farníka jako vzpomínka na jeho ženu.
 • Dnešní kázání: “Ježíš kráčí po vodách.” Zítřejší kázání: “Hledáme Ježíše.”
 • Barbara C. je stále v nemocnici a čeká na dárce krve. Má také problémy s nespavostí a prosí o nahrávky kázání našeho faráře.
 • Pěvecký sbor důchodců nebude během letních prázdnin zpívat. Celá farnost děkuje.
 • Během sbírky se bude zpívat Ježíš zaplatil za všechny.
 • Příští neděli bude paní Vinsonová zpívat sólo při ranní mši svaté. Farář bude hovořit na téma “Strašlivý zážitek”.
 • Charismatické modlitby za uzdravení jsou až do odvolání zrušeny pro nemoc faráře.

Homilie o Hanáckém nebi

Povídá se, že v souvislosti s hledáním archivních materiálů ke stavbě kaple sv.Anny v Olomouci se podařil objevit údaj o Hanáckém nebi v podání tovačovského pana děkana, který chtěl Hanákům, svým farníkům, připomenout, že mimo starost a péči o hmotné statky a fyzické tělo je nutná i starost o duši a hodnoty života věčného. Nebe jim představil tedy takto:

Milí farnici!

Představte si velekánské rebnik, plné rozpuštěné futrečke (másla). V prostředko teho rebnika velekánské kopec ze stróhanyho pernika. Kolem dokola teho rebnika ležijó Hanáci na břochách, hobe majó otevřeny a čekajó.

Na vrcho teho pernikovyho kopca stojijo andilci, dělajó šeške tvarohovy, trnkama nadity. A jak nekeró veplácajó, položijó ju na ten nastróhané pernik. Ona se kotóli, kotóli – ováli se a dule žbluňk do teho rozpuštěnyho putro a pěkně plove přimo do hobe Hanákovi, co na břeho na břucho leži … Ten chlamst a jož je šeška v něm!

A to je všecko kos hadro proti blaženosti nebeské!