Příprava na první svaté přijímání

bude ohlášena během měsíce září a zahrnuje celoroční program pro děti i rodiče jako v minulých dvou letech, předpokládá pravidelnou účast na nedělních a svátečních bohoslužbách.