První svaté přijímání

Pro děti jdoucí k 1. sv. přijímání bude od pátku do soboty duchovní obnova na faře, která bude vrcholit společným obřadem pokání a první svatou zpovědí, která bude v sobotu v 16:00 hod. Na tuto slavnost prosím, aby přišli rodiče i kmotři dětí a donesli křestní svíce dětí. Rodiče a kmotři dětí nechť využijí ovšem ke zpovědi ostatní dny. …
Pokračovat ve čtení První svaté přijímání

Májové pobožnosti

Budou bývat každý den večer po mši nebo v úterý po růženci kromě soboty a v neděli bude májová v 17:30 hod. Jak je zvykem, prosíme děti, aby se naučily básničky, které budou přednášet před oltářem Panny Marie. Panně Marii budeme zdobit její mateřský plášť, který nad námi rozprostírá, aby nás chránila, ale nejen nás. Během májových pobožností budeme …
Pokračovat ve čtení Májové pobožnosti

Farní tábor

Farní tábor bude od 17. července do 24. července a bude na faře v Pačlavicích nedaleko Kroměříže. Rodiče, rezervujte dětem tento termín a přihlášku si budete moci vyzvednout počátkem měsíce června.

Pastorační plán farnosti – prosinec 2021 a leden 2022

Vzhledem k aktuálně vyhlášenému nouzovému stavu a dalšímu nepříznivému vývoji pandemické situace se níže naplánované aktivity (5. 12. Koncert smíšeného sboru z Val. Klobouk, 19. 12. Adventní koncert Mužského sboru z Vacenovic, v předvánočním týdnu Zpívání žáků ZŠ koled v kostele a 15. 1. 2022 Farní veselice) RUŠÍ! Neruší se snídaně pro děti po rorátech, protože se …
Pokračovat ve čtení Pastorační plán farnosti – prosinec 2021 a leden 2022

Služba kostelníků

V případě mimořádné mše svatební nebo pohřební je třeba, aby se snoubenci či pozůstalí spojili s konkrétním kostelníkem a službu si domluvili osobně/individuálně.Výjimečně je možné toto provést cestou duchovního otce Radka. Kostelníci, na které se můžete obracet ve věci pohřbů jsou: Petr Ingr (501) Ludmila Uherková (529) + Marie Ingrová (501) Jan Šťastný (490) Další kostelníci …
Pokračovat ve čtení Služba kostelníků