Pouť ministrantů a kostelníků do Olomouce

Na Zelený čtvrtek 6. dubna ráno jsou zváni ministranti i případně kostelníci na pouť do olomoucké katedrály, kde bývá mše svatá se svěcením olejů a kde kněží obnovují své kněžské závazky. Pojede se autobusem a to z Kyjova. Odjezd z Kyjova od fary v 7:15 hod. Odjezd auty z Vacenovic bude v 7:00 hod. ráno. Zájemci, nechť se napíší …
Pokračovat ve čtení Pouť ministrantů a kostelníků do Olomouce

Postní doba ve farnosti

Smysl postní doby Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Smyslem postní doby je připravit se k obnovení křestního vyznání při mši na Velikonoční vigilii v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli. Cestou je horlivější naslouchání Božímu slovu a modlitba. Konají se také kající pobožnosti, které mají připravit k svátostnému smíření. Věřící …
Pokračovat ve čtení Postní doba ve farnosti

Misijní Klubko Srdíčko

Misijní Klubko Srdíčko zve všechny děti – malé i větší – i jejich rodiče a prarodiče a vůbec všechny, kdo by se chtěli zapojit do přípravy výrobků, které se budou nabízet na Adventním misijním jarmarku na 2. neděli adventní, na Misijní dílničku. Ta se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 v 15:00 hodin na farním centru. Přijďte, …
Pokračovat ve čtení Misijní Klubko Srdíčko