Poděkování arcibiskupa Graubnera všem pracovníkům Charit v diecézi

Milí pracovníci Charit,

vím, že jste v této napjaté situaci na roztrhání, proto Vám nebudu psát dlouhý dopis, ale chci Vám stručně vyjádřit veliké a upřímné poděkování. Nemám moc informací o tom, jak se daří každému z Vás a jaké jsou podmínky zrovna u Vás, ale to, co vím, je dost pro to, abych Vás provázel svou modlitbou daleko více než běžně. I tak jsem denně posílal ráno a večer požehnání všem naši pracovníkům a mezi nimi jsem jmenoval pracovníky Charit, ale dnes máte spolu s nemocnými mimořádné místo v mých modlitbách.

Jsem hrdý na Vaši službu, která si dlouhodobě získala důvěru lidí i úřadů, takže na vás spoléhají, a Vy na mnoha místech rozšiřujete službu potřebným a ohroženým. Mám radost, že přibývá dobrovolníků, bez nichž některé věci dělat nejde. Je to dobré znamení, že lidé chtějí a dovedou pomáhat. Vám děkuji za jejich organizování.

Ještě jednou každému z Vás děkuji a všem vyprošuji Boží ochranu před vlastním onemocněním i vyčerpáním. Ujišťuji Vás, že v každé chvíli, kdy sloužíte z lásky, Bůh není daleko, ale je ve Vás a dokonce ve Vás aktivně působí a skrze Vás dělá své dílo záchrany, protože On je Láska.

Vám i Vašim rodinám a všem spolupracovníkům i dobrodincům ze srdce žehná

+ Jan Graubner