Používání farního centra

Prosím farníky, případně i organizace, které chtějí použít (pronajmout) farní centrum, aby vždy kontaktovali paní Pavlu Leskovanovou, která je správcová této budovy.
Potvrzení za finanční příspěvek na centrum se vydává na faře.