srpen / 2020

NOVINKY FARNÍ RADY

Dobrý den milí farníci.

Pastorační rada farnosti zve v sobotu 5. září 2020 na poutní zájezd do hanácké obce Štarnov a města Olomouce u příležitosti uctění památky rodáka Vacenovic P. Rajmunda Pavla Babíka (1758 – 1806).
Program:
mše sv.ve štarnovském kostele sv.Mikuláše, instalace pamětní desky, beseda se zástupci obce a farnosti, návštěva Olomouce s komentovanou prohlídkou arc. paláce, kaple sv. Jana Sarkandra, jezuitského kostela Panny Marie Sněžné.
Oběd zajištěn. Cena dopravného 300,- Kč (ministranti a krojované děti zdarma).
Změna času odjezdu autobusu: již v 6:30 hod.od OÚ
Těšíme se na sobotní sváteční putování. (28 míst v autobuse je již obsazeno).

POZVÁNÍ NA BESEDU
U příležitosti 90. výročí posvěcení našeho kostela zveme všechny občany Vacenovic na setkání – besedu, která se uskuteční 27. září 2020 v 16:00 hod. v přísálí Kulturního domu. Přednášející historik, milotický kronikář Václav Lunga nabídne zajímavé, obohacující informace o stavbě kostela, významu a rekonstrukci obřadu jeho svěcení, o zásluhách kněžských osobností i místních občanů. Před hodovou oslavou se nám tak naskýtá možnost poznání a docenění významu duchovního centra naší obce.
Těšíme se na setkání.

Investiční aktivity:
Členové PR farnosti zahájili jednání o pořízení nových koberců do našeho kostela. Jedná se o poměrně velkou investici, která si vyžádá nejenom farní sbírky, ale případně i sponzory.
Po upozornění farníků na špatný stav laviček, které jsou umístěny před kostelem, bude snahou členů PR farnosti zakoupit alespoň čtyři nové kusy. Měly by odpovídat nejenom našim cenovým možnostem, ale také splňovat podmínky kvality a vzhledu.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme chlapům, kteří přišli na brigádu za účelem úklidu ve farní stodole. Dále pak chlapům, kteří se starají o úpravu zeleně a trávníků kolem kostela a fary.

Pozvání na brigádu
Další brigáda na pokračování prací ve farní stodole bude ve středu 2. září 2020 v 16:00 hod. V případě deště se akce přesune hned na následující den o stejném čase.

Při 2. vydání PN se vytisklo 100 ks a všechny se rozebraly. Proto dnes děláme 120 ks. V případě Vašeho vyššího zájmu budeme dále reagovat.
Děkujeme Vám všem za pozornost

a přejeme Vám krásnou a požehnanou neděli

Vtip na nedělu:

Jak nejlépe pobavíš Boha?
Popovídáš mu o svých plánech do budoucna.