O farnosti

„Dávným přáním občanů vacenovských bylo zbudovati si vlastní chrám Páně. Za tímto účelem byl založen r. 1906 Spolek sv. Václava, který L.P. 1912 byl změněn na spolek Božského Srdce Páně. Ten však za světové války zanikl. L.P. 1926 P. Josef Dorazil, farář milotický, znovu vzkřísil myšlenku stavby kostela. Místní starosta František Ryba se spoluobčany obnovil spolek Božského Srdce Páně. Na stavbu kostela upsali občané přes 200 tisíc Kč. Na staveniště darovali pozemky tito občané: Houšť Jan č. 120, Řihák Bedřich č. 60, Bezucha Jan č. 246, Houšť Emanuel č. 64, Krist Fabián č. 51, Ingr Jan č. 199, Křižka Mikuláš č. 116, Ingr František č. 244. 


Tento pergamenový pamětní list je uložen v základním kamenu kostela za presbytářem (kněžištěm).

Podrobnější informace naleznete v sekci “Kostel”