Mše sv. online

Web „Mše svaté online“ má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.
Časy konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe.