Promluvy aj.

Zde najdete různá zamyšlení otce Radka, promluvy z některých nedělních mší svatých a další, pro farníky důležité, či zajímavé odkazy a texty, jako např. pastýřské listy, poselství biskupů apod.