Farní centrum sv. Cyrila a Metoděje

Farní centrum bylo vybudováno pro potřeby farního společenství a nabízí širokou škálu možností jeho využití.

Jeho prostory mohou využívat např. : schóla, schólička, chrámový sbor a další zájmové skupiny k nácviku společných vystoupení, mohou se zde scházet jednotlivá modlitební společenství, centrum může být využíváno k prezentacím z poutí, duchovních obnov a dalších podobných aktivit a v neposlední řadě také k nejrůznějším rodinným oslavám (jubilea apod.).

Správou Farního centra byla pověřena p. Pavla Leskovanová, Vacenovice č. 476, u které si můžete prostory Farního centra na příslušný termín zarezervovat prostřednictvím telefonu č.: 736 210 218 , 

nebo si můžete o rezervaci prostor Farního centra zažádat prostřednictvím kontaktního formuláře pod kalendářem.

Vaši rezervaci uvidíte zapsanou v kalendáři až poté, co bude zpracována administrátorem.
Děkujeme za pochopení
.