Farní centrum

Tato stránka se stále nachází ve stádiu přípravy…


Farní centrum bylo vybudováno pro potřeby farního společenství a nabízí širokou škálu možností jeho využití.

Jeho prostory mohou využívat např. : schóla, schólička, chrámový sbor a další zájmové skupiny k nácviku společných vystoupení, mohou se zde scházet jednotlivá modlitební společenství, centrum může být využíváno k prezentacím z poutí, duchovních obnov a dalších podobných aktivit a v neposlední řadě také k nejrůznějším rodinným oslavám (jubilea apod.).

Správou Farního centra byla pověřena p. Pavla Leskovanová, Vacenovice č. 476, u které si můžete prostory Farního centra na příslušný termín zarezervovat nyní prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:           
Tel.:        736 210 218
E-mail:   centrumfarni@gmail.com  

Do budoucna připravujeme rezervaci prostor Farního centra prostřednictvím kalendáře.

Děkujeme za pochopení.