Májové pobožnosti

Budou bývat každý den večer po mši nebo v úterý po růženci kromě soboty a v neděli bude májová v 17:30 hod. Jak je zvykem, prosíme děti, aby se naučily básničky, které budou přednášet před oltářem Panny Marie. Panně Marii budeme zdobit její mateřský plášť, který nad námi rozprostírá, aby nás chránila, ale nejen nás. Během májových pobožností budeme prosit za lidi, kteří to mají v životě těžké, o kterých říkáme, že se jim v životě něco zauzlovalo. Každý z nás, i děti, vždy na počátku májové pobožnosti ve chvíli ticha, předneseme prosbu za jednoho konkrétního člověka, který potřebuje přímluvnou modlitbu. Po skončení májové pobožnosti děti dostanou hvězdičku, kterou připevní na plášť Panny Marie. Budou tak svítit na jejím plášti hvězdy dětských modliteb a někomu v životě se tak rozsvítí zář naší modlitby spojené s přímluvnou modlitbou Panny Marie.


Kromě toho si mohou všechny děti – malé, menší, větší i ty největší (mládežníci) pořídit Májovou průkazku.
Ta slouží nejen jako modlitební kartička, ale je také slosovatelná. Přede mší svatou nebo v neděli před májovou, děti vhodí svou kartičku do košíku u oltáře Panny Marie, který pak ministrant položí na oltář. A na konci mše svaté kněz nebo někdo z jeho pomocníků vylosuje jednoho nebo i více šťastlivců, kteří dostanou malý dárek na památku. Příležitostí k výhře bude hodně, protože Májové pobožnosti jsou každý den, kromě soboty po celý květen.
Nejdůležitější ale je, že vás, děti, Panna Maria zve do své blízkosti. Vaše průkazky s vašimi jmény budou celou mši na oltáři a tak za každého z vás a vaše rodiny se budeme i při mši svaté – nejsvětější svátosti – modlit.
Kartičky, pro Ty, kdo ještě nemají, se budou rozdávat po mši svaté u kazatelny.